Termeni și condiții

 

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PORTALULUI


Proprietarul portalului disponibil la adresa biogenis.ro este Biogenis S.R.L., cu sediul social în Mun. Bucuresti, b-dul Dimitrie Pompei n. 10A, Cladirea Conect 1, parter, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/3491/20.02.2007, cod unic de inregistrare 21146625, atribut fiscal RO, capital social 450.000 RON.


I. Definiții, dispoziții inițiale


1. Definiții

 1. Termeni și condiții – termenii și condițiile de furnizare a serviciilor prin intermediul portalului.
 2. Biogenis/ Banca de Celule Stem Biogenis – Biogenis S.R.L., cu sediul social în Mun. Bucuresti, b-dul Dimitrie Pompei n. 10A, Cladirea Conect 1, parter, sector 2 care furnizează servicii de calificare, preparare și stocare a materialului biologic, precum si analize de laborator premergatoare stocarii si criogenarii.
 3. Contract – contract privind stocarea in conditii de criogenie a celulelor stem, precum si de transport, prelucrare si calificare a sangelui ombilical si/sau a celulelor stem mezenchimale izolate din tesutul de cordon ombilical, precum si de analizare a sangelui matern si de cordon ombilical la momentul nasterii, generat în urma confirmării de către client a comenzii de servicii, care prevede condițiile de furnizare a serviciilor de către Biogenis, precum și drepturile și obligațiile părților. Textul contractului este disponibil in sectiunea documente, contractul fiind generat după confirmarea finală a comenzii și putând fi accesat în Panoul meu de client BIOGENIS.
 4. Comandă – comanda de servicii care stă la baza furnizării acestora, generată pe baza datelor introduse de client. Constituie baza activării contractului și a serviciilor suplimentare.
 5. Client –Părinte/ Tutore legal al copilului – persoană(e) care este (sunt) parte (părți) contractantă(e) și acceptă Termenii și condițiile, precum și termenii pentru furnizarea serviciilor oferite prin intermediul portalului.
 6. Portal – magazinul online al Biogenis, disponibil la client.biogenis.ro reglementat de acești Termeni și condiții.
 7. Data de încheiere a contractului – data la care comanda este confirmată de Biogenis și sunt generate contractul și documentele privind serviciile suplimentare selectate.
 8. Panoul meu de client Biogenis – panou care permite accesul la documentele generate - contract, acte aditionale, documente de plată, modificări, rezultate preliminare ale calificării.
 9. Servicii suplimentare – servicii oferite prin intermediul portalului de către terți sau Biogenis în cooperare cu terți la încheierea contractului sau independent de contract. Sfera de cuprindere a serviciilor suplimentare este disponibilă la www.biogenis.ro/oferta/servicii-suplimentare.

2. Plasarea unei comenzi este echivalentă cu confirmarea citirii și acceptării tuturor Termenilor și condițiilor.
3. O femeie însărcinată, care acționează singură sau împreună cu viitorul tată al copilului, are un cont de e-mail și capacitate deplină de a încheia tranzacții juridice, poate deveni client.
4. Contractul și confirmarea comenzii pentru servicii suplimentare vor fi încheiate în conformitate cu legislația din Romania și în limba romana.
5. Acceptarea Termenilor și condițiilor este echivalentă cu exprimarea consimțământului privind utilizarea mijloacelor de comunicare electronică pentru trimiterea documentelor care confirmă încheierea contractului.
6. Panoul meu de client BIOGENIS este activat prin introducerea de către client a unui nume de utilizator (adresa de e-mail indicată de client) și a unei parole atribuite acestuia pentru a-i permite să utilizeze portalul și funcționalitateaPanoul meu de client BIOGENIS. Pentru a se conecta, clientul trebuie să introducă un cod de autorizare transmis de portal printr-un mesaj text separat pentru fiecare conectare.
7. Parola este o secvență de caractere alfanumerice sau numerice utilizată pentru identificarea clientului. Parola este formată din minimum 8 și maximum 30 de caractere alfanumerice (cifre și litere) și trebuie să includă cel puțin o cifră,o majusculă și un caracter specia (~  !  @  #  %  ^  &  * <  > ? [ ] { }). Parola nu trebuie să conțină diacritice. Atenție! Sistemul este sensibil la scrierea cu majuscule și minuscule.
8. Clientul nu trebuie să permită accesul neautorizat la numele de utilizator și parola acestuia. Clientul este pe deplin responsabil pentru eventualele consecințe ale accesării Panoului meu de client BIOGENIS de către terți care intră în orice mod în posesia numelui de utilizator și a parolei acestuia.
9. În cazul în care toate contractele încheiate din Panoul de client au statusul „inactiv”, accesul la Panoul meu de client BIOGENIS va fi blocat în interval de 30 de zile de la data încetării ultimului contract activ.
10. Pentru o bună funcționare a portalului este necesară o versiune actualizată a browserului de internet, acceptată de furnizorul browserului, compatibilă cu standardul HTML 4.0 sau mai recent, care permite utilizarea modulelor cookie și a limbajului de programare JavaScript.
11. Termenii și condițiile de utilizare a portalului sunt disponibili la www.biogenis.ro/termeni-si-conditii-biogenis , pot fi consultați în fiecare etapă a procesului de comandă și la sediul BIOGENIS.


II. Datele cu caracter personal ale clientului


1. BIOGENIS este operatorul datelor cu caracter personal prelucrate în scopul încheierii și executării contractului, precum și în scopuri de arhivare și statistice. Pentru plasarea comenzii, clientul trebuie să își exprime acordurile relevante din cadrul portalului.
2. Datele colectate sunt prelucrate în scopul furnizării de către BIOGENIS a serviciilor sale sau a serviciilor suplimentare. Furnizarea de date cu caracter personal este voluntară, însă necesară pentru utilizarea serviciilor. Clientul are dreptul de a accesa și de a-și rectifica datele cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi transmise terților care asigură mentenanța și găzduirea profesională a portalului; în acest scop, BIOGENIS va încheia un contract de prelucrare a datelor cu caracter personal cu terțul respectiv.
3. În ceea ce privește serviciile suplimentare, părțile care furnizează aceste servicii pot acționa ca operatori de date, în conformitate cu notificările relevante incluse în documentele care confirmă selectarea serviciilor suplimentare. În ceea ce privește plățile efectuate prin intermediul site-ului PayU, operatorul de date cu caracter personal (prenume, nume, adresă, suma de plată) este site-ul PayU – operatorul sistemului care permite efectuarea plăților pentru tranzacții online prin transferuri electronice de fonduri, transferuri bancare tradiționale și instrumente de plată electronice - PAYU S.A., cu sediul social în Poznań (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), număr KRS 0000274399, cod de identificare fiscală (NIP): 7792308495.
4. Clientului i se va solicita să își actualizeze electronic datele cu caracter personal și datele de contact, trimițând un e-mail către BIOGENIS la adresa office@biogenis.ro ;sau accesând Panoul meu de client BIOGENIS din cadrul portalului.
5. Informații detaliate privind prelucrarea datelor sunt disponibile în Politica de confidențialitate la adresa www.biogenis.ro/politica-de-confidentialitate.


III. Procedura de înregistrare pentru Panoul meu de client BIOGENIS și comenzi


1. Comenzile de încheiere a unui contract pot fi plasate non-stop prin intermediul portalului, pe tot parcursul anului, cu excepția întreruperilor serviciului cauzate de mentenanța portalului.
2. Se consideră că o comandă a fost plasată corect atunci când clientul a furnizat date corecte, și-a exprimat acordurile necesare și și-a configurat alegerea în conformitate cu orientările afișate de fiecare dată în contul clientului sau în timpul procedurii de achiziție.
3. Comanda va fi achitata ulterior momentului nasterii, conform scadentelor mentionate in contract.
4. Comenzile incomplete sau care prezintă orice motive de îngrijorare vor fi verificate manual de echipa de asistență a portalului. O astfel de comandă poate fi anulată, lucru care va fi comunicat potențialului client prin telefon sau e-mail în termen de trei zile lucrătoare de la data plasării comenzii.
5. BIOGENIS va confirma comanda prin transmiterea unui e-mail sau contactând telefonic clientul în termen de trei zile lucrătoare de la plasarea acesteia.
6. Termenii și condițiile importante ale contractului sunt înregistrate, securizate și partajate prin trimiterea către client a contractului încheiat în format electronic și a documentelor care confirmă selectarea serviciilor suplimentare.
7. O comandă nu va fi acceptată în următoarele situații:

 1. clientul a furnizat date incorecte sau false la plasarea comenzii,
 2. clientul nu poate fi contactat la numărul de telefon sau la adresa de e-mail menționate în comandă,
 3. clientul nu a plasat corect comanda,
 4. se consideră că clientul încalcă prevederile legale aplicabile sau comite un abuz de putere, inclusiv, dar fără a se limita la: piraterie informatică, utilizarea datelor de identificare ale altei persoane sau uzurparea calității altei persoane la plasarea comenzii.

IV. Plățile pentru serviciile comandate și prestate


1. Suma totală de plată va fi prezentată în rezumatul fiecărei comenzi și generată în cadrul contractului, precum și în timpul procesului de comandă a serviciilor suplimentare. Prețul menționat reprezintă suma brută; suma respectivă va corespunde cu cea menționată în declarațiile clientului.
2. Plata sumele trebuie efectuată conform graficului cu scadentele mentionate in cuprinsul contractului cadru. Plățile vor fi confirmate prin intermediul facturilor cu TVA trimise clientului în format electronic la adresa de e-mail furnizată și vor putea fi accesate în Panoul meu de client BIOGENIS (clientul va primi și un link pe e-mail către factura generată) sau pe suport de hârtie. Plățile pot fi efectuate utilizând site-ul PayU prin intermediul Panoului meu de client BIOGENISdin cadrul portalului sau prin transfer bancar.


V. Retragerea din contract

1. Clientul are dreptul să se retragă din contract și să renunțe la furnizarea serviciilor, în scris și fără a specifica un motiv, în termen de 14 zile de la data încheierii contractului. O declarație privind retragerea din contract va fi trimisă în scris, prin scrisoare recomandată, la adresa: BIOGENIS, b-dul Dimitrie Pompei n. 10A, Cladirea Conect 1, parter, sector 2, Bucuresti.In cazul in care Clientul doreste rezilierea contractului, anterior momentului nasterii, acesta va fi obligat la plata costurilor de la art. 9.10-9.11 conform contractului. Ulterior momentului nasterii, acesta trebuie sa indeplineasca conditiile prev de art.9.1 lit. c) din contractul cadru.


VI. Comunicări, reclamații

1.Orice comunicare privind portalul, Panoul meu de client BIOGENIS și executarea contractului încheiat cu BIOGENIS poate fi transmisă prin următoarele mijloace:printr-un e-mail la adresa: office@biogenis.ro;

 1. printr-un e-mail la adresa: office@biogenis.ro;
 2. prin telefon la numărul +40213123041 sau fax +40372877122, de luni până vineri, în timpul programului de lucru. Programul de lucru este specificat pe site-ul www.biogenis.ro.

2. Orice reclamație va fi transmisă prin e-mail la adresa customer@biogenis.ro sau în scris la adresa poștală a sediului BIOGENIS: b-dul Dimitrie Pompei n. 10A, Cladirea Conect 1, parter, sector 2 cu specificația RECLAMAȚIE, în termen de 14 zile de la data evenimentului care a cauzat-o.

VII. Dispoziții finale


1. BIOGENIS își rezervă dreptul de a modifica Termenii și condițiile. Termenii și condițiile actualizate vor fi disponibile pe site pentru toți utilizatorii portalului, la adresa termeni-si-conditii-biogenis.
2. Termenii și condițiile actualizate vor intra în vigoare în momentul publicării acestora în cadrul portalului.

Nume și prenume
Incorect

Adresă de e-mail
Incorect

Număr de telefon
Incorect

Data probabilă a nașterii
Incorect

IMPORTANT! Inainte de a completa formularul este nevoie să cititi si sa acceptati termenii si conditiile prezente in Politica de confidentialitate.

Obligatoriu!

Sunt de acord cu termenii și condițiile!