Agenția Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice BIOGENIS SRL, înregistrat cu număr 10464 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau o altă persoană. Scopul colectării datelor este: furnizarea de servicii, statistică, alte activități medicale conform cod CAEN 8690.